Inwestowanie w obligacje

      W odróżnieniu od akcji, które mają charakter udziałowy, obligacje to instrument dłużny. Ich mechanizm polega na udzieleniu emitentowi pożyczki, która po upływie określonego terminu zostanie zwrócona wraz z ustalonymi wcześniej odsetkami.

      Na rynku finansowym możemy spotkać kilka różnych rodzajów obligacji. W zależności od wystawcy należy wyróżnić obligacje skarbowe (emitowane przez Ministra Finansów), komunalne (emitowane przez samorządy lokalne), korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa) i spółdzielcze (emitowane przez banki spółdzielcze). Oprócz tego można je podzielić ze względu na okres wykupu oraz sposób naliczania oprocentowania. W tym wpisie skupimy się na najpopularniejszych z nich, a więc obligacjach skarbowych.

      Obligacje Skarbu Państwa to prosta i jedna z najbezpieczniejszych form lokowania pieniędzy. Można je kupić całkowicie online (wymagane jest założenie bezpłatnego rachunku rejestrowego), w oddziałach PKO BP i Pekao bądź w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP i Pekao. Aktualnie na rynku pierwotnym – w stałej ofercie – sprzedawanych jest sześć rodzajów detalicznych oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa:

  • Trzymiesięczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS);
  • Roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR);
  • Dwuletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR);
  • Trzyletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (TOS);
  • Czteroletnie indeksowane obligacje skarbowe (COI);
  • Dziesięcioletnie emerytalne obligacje skarbowe (EDO).

oraz wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+:

  • Sześcioletnie rodzinne oszczędnościowe obligacje skarbowe (ROS);
  • Dwunastoletnie rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD).

      Na stronie www.obligacjeskarbowe.pl co miesiąc prezentowana jest nowa oferta papierów wartościowych. Ze swojej strony pragniemy zwrócić szczególną uwagę na obligacje indeksowane inflacją. Ich mechanizm polega na tym, iż kwota nominalna, od której obliczane są odsetki, jest raz w roku korygowana o stawkę inflacji. W efekcie, zyski z obligacji rosną razem z inflacją, co chroni realną wartość zainwestowanych środków, niekiedy znacznie lepiej niż lokata. Do tego typu instrumentów należą COI, EDO, ROS i ROD. Warto zwłaszcza choćby część środków otrzymanych z programu 500+ zamienić na rodzinne obligacje skarbowe, gdyż ich oprocentowanie jest najlepsze. Ciekawą opcją jest również możliwość zakupu obligacji skarbowych w ramach limitu poprzez konto IKE (dostępne w banku PKO BP). Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych.

      Oczywiście wpis ten nie wyczerpuje całego tematu obligacji i związanych z nimi możliwości. Skupiliśmy się tutaj jedynie na obligacjach skarbowych, gdyż sami z nich regularnie korzystamy. Niemniej każdy rodzaj tej formy inwestowania warto rozważyć, gdyż często przynosi satysfakcjonujące zyski.